Behandeling tandvleesproblemen

Behandeling Tandvleesproblemen

Indien er (gevorderde) ontsteking in het tandvlees of afbraak van het kaakbot wordt geconstateerd, spreekt men van gingivitis of parodontitis. Gevorderde en/of onbehandelde parodontitis kan (op termijn) tot gevolg hebben dat tanden en kiezen door uitval verloren gaan.

Behandeling van parodontitis verloopt via een protocol en ziet er als volgt uit:

  • Eerste afspraak (mondonderzoek d.m.v. parodontiumstatus, deze status geeft informatie in welke mate uw tandvlees ontstoken is, het opstellen en bespreken van het behandelplan, start behandeling)
  • Initiële behandeling (professionele gebitsreinigingen, reinigen "van de pockets" zowel boven als onder het tandvlees)
  • Tussentijdse beoordeling van het tandvlees(6 weken na de initiële fase): de puntjes op de i zetten om te zorgen dat het resultaat van de initiële behandeling zo groot mogelijk is.
  • Herbeoordeling (ongeveer 2 a 3 maanden na de initiële fase beoordelen van de nieuwe situatie en indien nodig aanpassen van het behandelplan)
  • Nazorg: Om de ontstane gezonde mondsituatie in stand te houden of te verbeteren is het nodig om regelmatig een bezoek aan de mondhygiënist te brengen

Afhankelijk van de situatie wordt er een afspraak gemaakt per 3, 4, 5 of 6 maanden. Onderhoudsbehandelingen zijn per patiënt en per situatie afhankelijk. Factoren die hierbij een rol spelen zijn o.a. leeftijd, algemene gezondheid, motivatie en inbreng, hoeveelheid tandsteen, ernst van de ontsteking en regelmaat van nazorgbehandeling. Met de onderhoudsbehandeling zorgen wij dat het tandvlees bijgehouden wordt, en dat uw mond "ontstekingsvrij" blijft. Alle zwakke plekken, die bij de herbeoordeling besproken zijn, worden extra behandeld. Bij hevige tandvleesproblemen kan de mondhygiëniste besluiten een bacteriologisch onderzoek (kweek) af te nemen. Dit onderzoek heeft als doel om inzichtelijk te maken welke bacteriën onder het tandvlees aanwezig zijn, zodat op grond van een zorgvuldige diagnose een gerichte behandeling kan worden ingezet. Eventueel met ondersteuning van een antibioticum.

Openingstijden

Maandag : 08:30 - 17:00
Dinsdag : 08:30 - 17:00
Woensdag : 08:30 - 17:00
Donderdag : 08:30 - 17:00
Vrijdag : 08-30 - 17:00

 

 

Contact

Mondhygiënepraktijk Emmen
Boermarkeweg 50H
7824 AA Emmen
 
T : 0591 - 72 59 40
E : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.